Đặc điểm của những hệ thống rửa xe tự động khác

Nếu chỉ tính máy chạy tự động thì thời gian để rửa xong 1 chiếc xe tối thiểu 3 phút 30 giây, thời gian để dắt xe vào & dắt xe ra khoảng 1 phút, phần xứ lý cơ bản những chỗ khuất mà máy không..

Đặc điểm của những hệ thống tự động khác

 

Những hệ thống rửa xe máy tự động trên thị trường thường có những đặc điểm cơ bản như sau:

  • Áp lực nước không đủ mạnh làm cho việc loại bỏ bùn đất trở nên khó khăn. Vì phải phân tán ra nhiều đầu vời làm cho áp lực nước không còn mạnh nữa, chính điều này làm cho nhân công lao động phải tác động nhiều hơn để có thể rửa sạch 1 chiếc xe mà làm cho khách hài lòng
  • Nếu chỉ tính máy chạy tự động thì thời gian để rửa xong 1 chiếc xe tối thiểu 3 phút 30 giây, thời gian để dắt xe vào & dắt xe ra khoảng 1 phút, phần xứ lý cơ bản những chỗ khuất mà máy không thể vươn tới được tốn khoảng 2 phút, thời gian lau xe & xì khô tốn khoảng 1 phút. Tổng thời gian để rửa xong 1 chiếc xe khoảng 7 phút chưa tính thời gian ngồi chờ.
  • Kết cấu khung treo: việc kết cấu bằng khung treo làm cho hệ thống phải chịu 1 trọng lượng nặng trên cao, di chuyển bằng dây cáp trong thời gian lâu dần làm cho hệ thống hoạt động kém ổn định.
  • Không có chổi chà. Đây là 1 trong những điểm quan trọng nhất dẫn đến việc rửa có sạch xe hay không. Vì nếu dùng nước & và phòng thì có thể rửa sạch được bùn đất nhưng vẫn còn 1 lớp màng mỏng vẫn còn trên các lớp nhựa. Lớp màng mỏng này chỉ được loại bỏ khi dùng khăn tẩm xà phòng chà trực tiếp lên thân xe. Với các hệ thống khác thì điều này là không thể.