Rửa xe máy tự động và những điều bạn cần biết

Nếu mỗi ngày của hàng bạn rửa được dưới 50 xe thì bạn chỉ cần 1 nhân công. Nếu rửa trên 50 xe thì cần 2 nhân công. Tuyến sẽ cung cấp cho bạn giải pháp để giúp bạn sử dụng 2 nhân công này.. 

  • Thời gian để dắt xe vào và cố định xe tốn khoảng 30 giây
  • Thời gian để rửa thủ công khoảng 30 – 60 giây
  • Thời gian để máy rửa tự động là 1p30s
  • Thời gian để dắt xe ra là 30 giây
  • Thời gian để lau xe, chăm sóc xe khoảng: 1 phút
  • Vậy để hoàn chỉnh một chiếc xe thì tốn thời gian tối đa là 6 phút

 

Nếu mỗi ngày của hàng bạn rửa được dưới 50 xe thì bạn chỉ cần 1 nhân công. Nếu rửa trên 50 xe thì cần 2 nhân công. Tuyến sẽ cung cấp cho bạn giải pháp để giúp bạn sử dụng 2 nhân công này thật hiệu quả, kiếm thêm thu nhập cho bạn từ những nguồn khác ngoài máy rửa xe.