Tag: Chi phí rửa xe bằng hệ thống tự động

Chi phí để rửa 1 chiếc xe bằng hệ thống tự động

Bên mình vừa chế tạo thành công máy giặt nón bảo hiểm. Máy này giải quyết được vấn đề mũ bảo hiểm của khách hàng đã rất lâu rồi chưa được vệ sinh và giặt sạch. Máy có chức năng