Tag: hệ thống rửa xe truyền thống

Chia sẻ về hệ thống rửa xe tự động

Ở mỗi giai đoạn, hai cột chứa vòi phun nước và phun bọt có tổng cộng 18 vòi phun sẽ chạy một vòng để đảm bảo nước và bọt tẩy có áp suất cao có thể làm sạch các bề