Tag: thời gian rửa xe máy

Đặc điểm của những hệ thống rửa xe tự động khác

Nếu chỉ tính máy chạy tự động thì thời gian để rửa xong 1 chiếc xe tối thiểu 3 phút 30 giây, thời gian để dắt xe vào & dắt xe ra khoảng 1 phút, phần xứ lý cơ bản

Rửa xe máy tự động và những điều bạn cần biết

Nếu mỗi ngày của hàng bạn rửa được dưới 50 xe thì bạn chỉ cần 1 nhân công. Nếu rửa trên 50 xe thì cần 2 nhân công. Tuyến sẽ cung cấp cho bạn giải pháp để giúp bạn sử